(Báo:24h.com)Gia Minh Group khẳng   định…  Xem chi tiết

  (Báo:dantri.com) Gia Minh Group tổ chức lễ…  Xem chi tiết

  (Báo:baophapluat.vn) Hơn 50 hộ gia         đình…  Xem chi tiết

-25%
9,980,000  7,485,000 
-30%
9,980,000  6,986,000 
-25%
22,980,000  17,235,000 
-20%
13,980,000  11,184,000 
-30%
9,680,000  6,776,000 
-25%
11,980,000  8,985,000 
-25%
19,980,000  14,985,000 
-25%
24,980,000  18,735,000 
-25%
13,680,000  10,260,000 
-30%
16,890,000  11,823,000 
-30%
15,980,000  11,186,000 
-25%
11,980,000  8,985,000 
-30%
9,980,000  6,986,000 
-25%
26,980,000  20,235,000 
-30%
9,680,000  6,776,000 
-25%
22,980,000  17,235,000 
-30%
7,080,000  4,956,000 
-30%
6,080,000  4,256,000 
-30%
6,880,000  4,816,000 
-30%
6,680,000  4,676,000 
-30%
16,390,000  11,473,000 
-30%
12,980,000  9,086,000 
-30%
13,990,000  9,793,000 
-30%
15,980,000  11,186,000