(Báo:24h.com)Gia Minh Group khẳng   định…  Xem chi tiết

  (Báo:dantri.com) Gia Minh Group tổ chức lễ…  Xem chi tiết

  (Báo:baophapluat.vn) Hơn 50 hộ gia         đình…  Xem chi tiết