(Báo:24h.com)Gia Minh Group khẳng   định…  Xem chi tiết

  (Báo:dantri.com) Gia Minh Group tổ chức lễ…  Xem chi tiết

  (Báo:baophapluat.vn) Hơn 50 hộ gia         đình…  Xem chi tiết

-20%
11,980,000  9,585,000 
-20%
19,980,000  15,985,000 
-20%
24,980,000  19,984,000 
-20%
7,980,000  6,384,000 
-20%
12,980,000  10,384,000 
-20%
15,680,000  12,544,000 
-20%
26,980,000  21,584,000 
-20%
12,980,000  10,384,000 
-20%
25,980,000  20,784,000 
-20%
19,980,000  15,984,000 
-20%
19,980,000  15,984,000 
-20%
19,980,000  15,984,000 
-20%
24,980,000  19,984,000 
-30%
16,390,000  11,473,000 
-30%
12,980,000  9,086,000 
-20%
14,390,000  11,512,000 
-30%
15,980,000  11,186,000 
-30%
11,980,000  8,386,000 
-33%
13,980,000  9,350,000 
-30%
6,780,000  4,746,000 
-25%
11,980,000  8,980,000